Какво получаваме при сортирането на боклука

Могат да се изброят причини да сме по еко на всеки пръст на ръката, че и на краката. Няма да стигаме до там, но ето и по-важните от тях: