Отстраняване на големи боклуци от апартамента

Един от въпросите, които често възникват по време на ремонтни работи и закупуване на нови мебели е отстраняване на едри отпадъци от апартамента.