Димитър Белелиев – хомеопат

Казвам се Димитър Белелиев. По образование съм лекар, но не специализирах в конкретна насока. Вместо това още по време на следването ми в Медицинския университет в Пловдив развих интерес към хомеопатията. В последствие изкарах двугодишен курс, който ми бе признат според законите на страната, които регламентират тази дейност. Обикновени в България не могат да специализират […]